Jakaitis, Jonas. 2008. “Interaction of Architecture and Society: Public Procurement As Tool to Improve Local Economy and architecture/Architektūros Ir visuomenės sąveika: Viešieji Pirkimai Kaip Priemonė Gerinant Vietinę Ekonomiką Ir architektūrą”. Journal of Architecture and Urbanism 32 (1):17-27. https://doi.org/10.3846/1392-1630.2008.32.17-27.