Deveikienė, Vaiva, and Steponas Deveikis. 2013. “Kraštovaizdžio Architektą Antaną Taurą (1912–1988) Prisimenant”. Journal of Architecture and Urbanism 36 (4):304-6. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.753686.