Zaleckis, Kęstutis, and Irina Matijošaitienė. 2013. “Spatial Structure of Kaunas and Its Influence on Security in Public Spaces and Green Recreational Areas / Kauno Miesto erdvinės struktūros įtaka Saugumui viešosiose erdvėse Ir žaliosiose rekreacinėse Teritorijose”. Journal of Architecture and Urbanism 36 (4):272-82. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.752932.