Dubra, Vytautas, and Jonas Abromas. 2012. “Flood Risk and Planning of Recreational Territories in the Akmena-Danė River Basin of Western Lithuania / Potvynių Rizika Ir Rekreacinių Teritorijų Planavimas Vakarų Lietuvos Akmenos–Danės upės Baseine”. Journal of Architecture and Urbanism 36 (2):99-106. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.700569.