Katkevičius, Audrius, Lina Pridotkienė, and Petras Grecevičius. 2012. “Some Territory Planning Insights and Trends That May Affect the Renewal of Public Spaces for Recreation and Residential Neighbourhoods / Kai Kurios Teritorijų Planavimo įžvalgos Ir Tendencijos, galinčios turėti įtakos Atnaujinant viešąsias Rekreacines Erdves Miesto gyvenamųjų Namų Rajonuose”. Journal of Architecture and Urbanism 36 (2):83-90. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.697712.