STANIŪNAS, E. Kraštovaizdžio formavimo teisinė bazė ir aplinkos formavimo praktika/Legal basis of landscape formation and environmental design practice. Journal of Architecture and Urbanism, v. 32, n. 3, p. 193-199, 30 Sep. 2008.