JAKAITIS, J. Interaction of architecture and society: public procurement as tool to improve local economy and architecture/Architektūros ir visuomenės sąveika: viešieji pirkimai kaip priemonė gerinant vietinę ekonomiką ir architektūrą. Journal of Architecture and Urbanism, v. 32, n. 1, p. 17-27, 31 Mar. 2008.