DEVEIKIENĖ, V.; DEVEIKIS, S. Kraštovaizdžio architektą Antaną Taurą (1912–1988) prisimenant. Journal of Architecture and Urbanism, v. 36, n. 4, p. 304-306, 2 Jan. 2013.