ZALECKIS, K.; MATIJOŠAITIENĖ, I. Spatial structure of Kaunas and its influence on security in public spaces and green recreational areas / Kauno miesto erdvinės struktūros įtaka saugumui viešosiose erdvėse ir žaliosiose rekreacinėse teritorijose. Journal of Architecture and Urbanism, v. 36, n. 4, p. 272-282, 2 Jan. 2013.