DUBRA, V.; ABROMAS, J. Flood risk and planning of recreational territories in the Akmena-Danė river basin of western Lithuania / Potvynių rizika ir rekreacinių teritorijų planavimas vakarų Lietuvos Akmenos–Danės upės baseine. Journal of Architecture and Urbanism, v. 36, n. 2, p. 99-106, 3 Jul. 2012.