KATKEVIČIUS, A.; PRIDOTKIENĖ, L.; GRECEVIČIUS, P. Some territory planning insights and trends that may affect the renewal of public spaces for recreation and residential neighbourhoods / Kai kurios teritorijų planavimo įžvalgos ir tendencijos, galinčios turėti įtakos atnaujinant viešąsias rekreacines erdves miesto gyvenamųjų namų rajonuose. Journal of Architecture and Urbanism, v. 36, n. 2, p. 83-90, 3 Jul. 2012.