Daunora, Z. J. (2006). Šalies miestų planavimui taikomos gyvenamųjų vietovių klasifikacijos ir jų funkcinės sandaros apibrėžimas. Journal of Architecture and Urbanism, 30(4), 181-191. https://doi.org/10.3846/13921630.2006.10697079