Tiškus, G. (2007). Urbanistinės plėtros valstybinio valdymo problemos. Journal of Architecture and Urbanism, 31(4), 229-231. https://doi.org/10.3846/13921630.2007.10697110