Alistratovaitė, I. (2008). Uostamiesčio vizualinio įvaizdžio plėtros galimybės ir problemos: aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano rengimas – sprendinių konkretizavimas ir pasekmių vertinimas/ Possibilities and problems in The formation of seaport visual image: special Plan of high-rise buildings for Klaipėda – current situation and conception. Journal of Architecture and Urbanism, 32(2), 71-85. https://doi.org/10.3846/13921630.2008.32.71-85