Markejevaitė, L. (2008). Training of tectonic skills in architectural studies/Tektonizavimo Įgūdžių ugdymas architektūros studijose. Journal of Architecture and Urbanism, 32(1), 34-40. https://doi.org/10.3846/1392-1630.2008.32.34-40