Jakaitis, J. (2008). Interaction of architecture and society: public procurement as tool to improve local economy and architecture/Architektūros ir visuomenės sąveika: viešieji pirkimai kaip priemonė gerinant vietinę ekonomiką ir architektūrą. Journal of Architecture and Urbanism, 32(1), 17-27. https://doi.org/10.3846/1392-1630.2008.32.17-27