Mocevičius, A. (2010). Parkų meno raidos tendencijos Europoje ir Lietuvoje: romantizmas ir istorizmas. Journal of Architecture and Urbanism, 34(1), 40-53. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.04