Rekevičius, L. (2010). Vilniaus tapatumo sluoksniai Brauno ir Hogenbergo atlase. Journal of Architecture and Urbanism, 34(1), 17-28. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.02