Kamičaitytė-Virbašienė, J., & Gražulevičiūtė-Vileniškė, I. (2011). Darnios pastatų architektūros genotipas ir fenotipas. Journal of Architecture and Urbanism, 35(2), 82-91. https://doi.org/10.3846/tpa.2011.10