Deveikienė, V., & Deveikis, S. (2013). Kraštovaizdžio architektą Antaną Taurą (1912–1988) prisimenant. Journal of Architecture and Urbanism, 36(4), 304-306. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.753686