Zaleckis, K., & Matijošaitienė, I. (2013). Spatial structure of Kaunas and its influence on security in public spaces and green recreational areas / Kauno miesto erdvinės struktūros įtaka saugumui viešosiose erdvėse ir žaliosiose rekreacinėse teritorijose. Journal of Architecture and Urbanism, 36(4), 272-282. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.752932