Dubra, V., & Abromas, J. (2012). Flood risk and planning of recreational territories in the Akmena-Danė river basin of western Lithuania / Potvynių rizika ir rekreacinių teritorijų planavimas vakarų Lietuvos Akmenos–Danės upės baseine. Journal of Architecture and Urbanism, 36(2), 99-106. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.700569