Katkevičius, A., Pridotkienė, L., & Grecevičius, P. (2012). Some territory planning insights and trends that may affect the renewal of public spaces for recreation and residential neighbourhoods / Kai kurios teritorijų planavimo įžvalgos ir tendencijos, galinčios turėti įtakos atnaujinant viešąsias rekreacines erdves miesto gyvenamųjų namų rajonuose. Journal of Architecture and Urbanism, 36(2), 83-90. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.697712