(1)
Alistratovaitė, I. Uostamiesčio Vizualinio įvaizdžio plėtros galimybės Ir Problemos: aukštybinių Pastatų išdėstymo Specialiojo Plano Rengimas – Sprendinių Konkretizavimas Ir Pasekmių Vertinimas/ Possibilities and Problems in The Formation of Seaport Visual Image: Special Plan of High-Rise Buildings for Klaipėda – Current Situation and Conception. JAU 2008, 32, 71-85.