(1)
Jakaitis, J. Interaction of Architecture and Society: Public Procurement As Tool to Improve Local Economy and architecture/Architektūros Ir visuomenės sąveika: Viešieji Pirkimai Kaip Priemonė Gerinant Vietinę Ekonomiką Ir architektūrą. JAU 2008, 32, 17-27.