(1)
Kamičaitytė-Virbašienė, J.; Gražulevičiūtė-Vileniškė, I. Darnios Pastatų architektūros Genotipas Ir Fenotipas. JAU 2011, 35, 82-91.