(1)
Deveikienė, V.; Deveikis, S. Kraštovaizdžio Architektą Antaną Taurą (1912–1988) Prisimenant. JAU 2013, 36, 304-306.