(1)
Zaleckis, K.; Matijošaitienė, I. Spatial Structure of Kaunas and Its Influence on Security in Public Spaces and Green Recreational Areas / Kauno Miesto erdvinės struktūros įtaka Saugumui viešosiose erdvėse Ir žaliosiose rekreacinėse Teritorijose. JAU 2013, 36, 272-282.