(1)
Dubra, V.; Abromas, J. Flood Risk and Planning of Recreational Territories in the Akmena-Danė River Basin of Western Lithuania / Potvynių Rizika Ir Rekreacinių Teritorijų Planavimas Vakarų Lietuvos Akmenos–Danės upės Baseine. JAU 2012, 36, 99-106.