(1)
Katkevičius, A.; Pridotkienė, L.; Grecevičius, P. Some Territory Planning Insights and Trends That May Affect the Renewal of Public Spaces for Recreation and Residential Neighbourhoods / Kai Kurios Teritorijų Planavimo įžvalgos Ir Tendencijos, galinčios turėti įtakos Atnaujinant viešąsias Rekreacines Erdves Miesto gyvenamųjų Namų Rajonuose. JAU 2012, 36, 83-90.