[1]
Daunora, Z.J. 2006. Šalies miestų planavimui taikomos gyvenamųjų vietovių klasifikacijos ir jų funkcinės sandaros apibrėžimas. Journal of Architecture and Urbanism. 30, 4 (Dec. 2006), 181-191. DOI:https://doi.org/10.3846/13921630.2006.10697079.