[1]
Jakaitis, J. 2008. Interaction of architecture and society: public procurement as tool to improve local economy and architecture/Architektūros ir visuomenės sąveika: viešieji pirkimai kaip priemonė gerinant vietinę ekonomiką ir architektūrą. Journal of Architecture and Urbanism. 32, 1 (Mar. 2008), 17-27. DOI:https://doi.org/10.3846/1392-1630.2008.32.17-27.