[1]
Deveikienė, V. and Deveikis, S. 2013. Kraštovaizdžio architektą Antaną Taurą (1912–1988) prisimenant. Journal of Architecture and Urbanism. 36, 4 (Jan. 2013), 304-306. DOI:https://doi.org/10.3846/20297955.2012.753686.