[1]
Zaleckis, K. and Matijošaitienė, I. 2013. Spatial structure of Kaunas and its influence on security in public spaces and green recreational areas / Kauno miesto erdvinės struktūros įtaka saugumui viešosiose erdvėse ir žaliosiose rekreacinėse teritorijose. Journal of Architecture and Urbanism. 36, 4 (Jan. 2013), 272-282. DOI:https://doi.org/10.3846/20297955.2012.752932.