[1]
Dubra, V. and Abromas, J. 2012. Flood risk and planning of recreational territories in the Akmena-Danė river basin of western Lithuania / Potvynių rizika ir rekreacinių teritorijų planavimas vakarų Lietuvos Akmenos–Danės upės baseine. Journal of Architecture and Urbanism. 36, 2 (Jul. 2012), 99-106. DOI:https://doi.org/10.3846/20297955.2012.700569.