[1]
Katkevičius, A., Pridotkienė, L. and Grecevičius, P. 2012. Some territory planning insights and trends that may affect the renewal of public spaces for recreation and residential neighbourhoods / Kai kurios teritorijų planavimo įžvalgos ir tendencijos, galinčios turėti įtakos atnaujinant viešąsias rekreacines erdves miesto gyvenamųjų namų rajonuose. Journal of Architecture and Urbanism. 36, 2 (Jul. 2012), 83-90. DOI:https://doi.org/10.3846/20297955.2012.697712.