C. M. Hui, E. and Yu, K. H. (2012) “The impact of pricing strategies on time-on-market under various economic conditions / Kainodaros strategijų poveikis pardavimo trukmei įvairiomis ekonominėmis sąlygomis”, International Journal of Strategic Property Management, 16(1), pp. 56-70. doi: 10.3846/1648715X.2011.585185.