C. M. Hui, E., & Yu, K. H. (2012). The impact of pricing strategies on time-on-market under various economic conditions / Kainodaros strategijų poveikis pardavimo trukmei įvairiomis ekonominėmis sąlygomis. International Journal of Strategic Property Management, 16(1), 56-70. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.585185