(1)
Fouladgar, M. M.; Yazdani-Chamzini, A.; Lashgari, A.; Zavadskas, E. K.; Turskis, Z. Maintenance Strategy Selection Using AHP and COPRAS under Fuzzy Environment / Priežiūros Strategijos Parinkimas Taikant AHP Ir COPRAS Metodus neapibrėžtose Situacijose. IJSPM 2012, 16, 85-104.