(1)
C. M. Hui, E.; Yu, K. H. The Impact of Pricing Strategies on Time-on-Market under Various Economic Conditions / Kainodaros Strategijų Poveikis Pardavimo Trukmei įvairiomis ekonominėmis sąlygomis. IJSPM 2012, 16, 56-70.