[1]
C. M. Hui, E. and Yu, K.H. 2012. The impact of pricing strategies on time-on-market under various economic conditions / Kainodaros strategijų poveikis pardavimo trukmei įvairiomis ekonominėmis sąlygomis. International Journal of Strategic Property Management. 16, 1 (Apr. 2012), 56-70. DOI:https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.585185.