Share:


A strategic integrated healthcare facility management model

    Sarel Lavy Affiliation
    ; Igal M. Shohet Affiliation

Abstract

The requirement to reduce expenditure on “non‐core” activities, along with building's owners’ expectations for improved performance, are the main dilemmas with which a facility manager deals on a regular basis. The primary objective of this research was to identify the effect of defined parameters, such as the actual age of a building and its level of occupancy, on the performance of facilities and their systems. This study contributed to the development of a model capable of integrating these parameters into a Facility Management (FM) tactical and strategic decision‐making process, referred to as the Integrated Healthcare Facility Management Model (IHFMM). The model's guidelines may be outlined for the methodological design and operation of facilities from a life cycle perspective. The paper presents the architecture of the developed model, and four of the 15 procedures that comprise the heart of this model.


Strateginis integruotas sveikatos priežiūros pastatų ūkio valdymo modelis


Santrauka


Reikalavimas mažinti „neesmines“ veiklos išlaidas bei pastato savininkų lūkesčiai dėl geresnių rezultatų – su tokiomis pagrindinėmis dilemomis reguliariai susiduriapastatų ūkio valdymo vadybininkas. Šio tiriamojo darbo pagrindinis uždavinys yra nustatyti, koks yra apibrėžtaparametrų, tokių kaip realus pastato amžius ir jo užimtumolygis, poveikis pastatų ir jų sistemų rezultatyvumui. Šistyrimas prisidėjo kuriant modelį, kuris leidžia šiuosparametrus integruoti į taktinių ir strateginių pastatų ūkiovaldymo sprendimų priėmimo procesą ir yra vadinamas integruotu sveikatos priežiūros pastatų ūkio valdymo modeliu. Modelio rekomendacijas galima taikyti vykdantmetodologinį pastatų projektavimą ir eksploatavimą išgyvavimo ciklo perspektyvos. Šiame darbe pristatoma sukurto modelio architektūra ir keturios iš penkiolikos procedūrų, sudarančių šio modelio šerdį.


First published online: 18 Oct 2010

Keyword : Healthcare, Facility management, Occupancy, Performance, Service life Planning

How to Cite
Lavy, S., & Shohet, I. M. (2007). A strategic integrated healthcare facility management model. International Journal of Strategic Property Management, 11(3), 125-142. https://doi.org/10.3846/1648715X.2007.9637565
Published in Issue
Sep 30, 2007
Abstract Views
280
PDF Downloads
188