Share:


Preservation of healthy and harmonious residential and work environment during urban development

    Sigitas Mitkus Affiliation
    ; Olga Regina Šostak Affiliation

Abstract

The article discusses densification of fully urbanised territories, which causes deterioration of living conditions for tenants of neighbouring houses (third parties) due to the negative impact of construction on local environment. Specifically, detection of fundamental right violations during territorial planning is in focus, because not only third parties but also future tenants of the house being constructed suffer loss of healthy and harmonious work and recreational environment as a direct result of such violations. A classifier of fundamental right violations during territorial planning was developed for that purpose. The judicial practice was analysed; persons authorised to contest environmental violations under the Law on Administrative Proceedings and the scope of their authorisation were determined.


Santruka


Nagrinejama, kaip tankinant urbanizuotu teritoriju užstatyma pabloginamos aplinkiniu namu gyventoju (trečiuju asmenu) gyvenimo salygos del neigiamo statybos poveikio vietinei aplinkai. Ypatingas demesys skiriamas esminiu teisiu pažeidimams nustatyti planuojant teritorijas, nes šie pažeidimai daro tiesiogine itaka sveikos ir harmoningos bei ir poilsio aplinkos praradimui ne tik tretiesiems asmenims, bet ir būsimiems naujai statomo namo gyventojams. Tam tikslui sudarytas esminiu teisiu pažeidimu planuojant teritorijas klasifikatorius. Išnagrineta teismu praktika ir nustatyta, kas ir kokia apimtimi gali užginčyti administraciniu bylu teisenos istatymo nustatyta tvarka pažeidimus aplinkosaugos klausimais. Straipsnyje nagrinejamos trečiuju asmenu teisiu i sveika ir harmoninga gyvenamaja bei darbo aplinka išsaugojimo problemos vykdant statybas urbanizuotose teritorijose. Išnagrineta Lietuvos Respublikos trečiuju asmenu teisiu i sveika ir harmoninga gyvenamaja bei darbo aplinka gynimo teismu praktika, aptartas viešojo ir privataus intereso santykis šioje srityje. Nustatyti pagrindiniai galimi pažeidimai planuojant statybas, sudarytas šiu pažeidimu klasifikatorius.


First Publish Online: 18 Oct 2010

Keyword : Construction investment process, Urban development, Subjective right to safe, clean and healthy environment, Defence of third party rights, Classifi cation of violations during territorial planning

How to Cite
Mitkus, S., & Šostak, O. R. (2009). Preservation of healthy and harmonious residential and work environment during urban development. International Journal of Strategic Property Management, 13(4), 339-357. https://doi.org/10.3846/1648-715X.2009.13.339-357
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
297
PDF Downloads
288