Share:


Identification and allocation of risks associated with ppp water projects in China / Su Kinijos vandens projektais, pagrįstais viešojo ir privačiojo sektorių partneryste, susijusių rizikos rūšių nustatymas ir paskirstymas

    Yelin Xu Affiliation
    ; Yunfang Yang Affiliation
    ; Albert P. C. Chan Affiliation
    ; John F. Y. Yeung Affiliation
    ; Hu Cheng Affiliation

Abstract

As part of a comprehensive research into PPP implementation, nine case studies were scrutinized to explore the critical risks influencing the success of PPP water projects in China. Eleven critical risks were identified from real-life risk events through the content analysis. They were further analyzed in the aspects of risk origin and their allocation mechanism. It has been found that the government risks are considered as the most critical risks encountered by the Chinese project practitioners. To allocate risk, industrial practitioners should not only take into account of their management capability, but they should also pay more attention to the overall balance of risks and benefits, and risk guarantee through rigorous contract structure. The findings presented here are believed to enable interested investors to better understand the risks of PPP water projects in China.


Santrauka


Atliekant išsamų tyrimą dėl viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės diegimo, buvo išnagrinėti devyni atvejo tyrimai, siekiant ištirti svarbiausias rizikos rūšis, kurios daro įtaką sėkmingai viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystei Kinijos vandens projektuose. Analizuojant turinį, pagal realius rizikos atvejus nustatyta 11 svarbiausių rizikos rūšių. Jos buvo nagrinėjamos papildomai, apžvelgiant į su rizikos kilme ir jos paskirstymo mechanizmu susijusius aspektus. Nustatyta, kad su vyriausybe susijusios rizikos rūšys laikomos svarbiausiomis rūšimis, su kuriomis susiduria Kinijoje projektus diegiantys asmenys. Siekdami paskirstyti riziką, pramonės atstovai turėtų ne tik atsižvelgti į savo vadybinius pajėgumus, bet ir daugiau dėmesio skirti bendrai rizikos ir naudos pusiausvyrai bei rizikos garantijoms per griežtą sutarčių struktūrą. Manoma, kad čia pateikiamos išvados susidomėjusiems investuotojams leis geriau suprasti, kokia rizika kyla vykdant viešojo ir privačiojo sektoriaus partneryste pagrįstus vandens projektus Kinijoje.

Keyword : Public-Private Partnerships, Risk identification, Risk allocation, Water industry, China

How to Cite
Xu, Y., Yang, Y., P. C. Chan, A., F. Y. Yeung, J., & Cheng, H. (2011). Identification and allocation of risks associated with ppp water projects in China / Su Kinijos vandens projektais, pagrįstais viešojo ir privačiojo sektorių partneryste, susijusių rizikos rūšių nustatymas ir paskirstymas. International Journal of Strategic Property Management, 15(3), 275-294. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.617867
Published in Issue
Oct 5, 2011
Abstract Views
643
PDF Downloads
1036