Share:


Feasibility study of public-private partnership / Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės galimybių analizė

    Ieva Meidutė Affiliation
    ; Narimantas Kazimieras Paliulis Affiliation

Abstract

Public-private partnership may cover various forms of partnership, viz. as the property of the private sector in the state of municipal activities or information and consultations between the public and private sectors, also as an unconventional method of public procurement when the public and private sectors enter into a long-term contract on the establishment of public infrastructure or the provision of public services. The most important thing in implementing PPP projects is to properly draw up the contract between the public and private partners, which should explicitly state all terms and conditions, undertakings and liabilities, evaluate risks, determine the payment mechanism and dispute settlement procedure, etc. In order to reduce any risk associated with such projects, a proper legal framework should be developed, which would provide liabilities and undertakings of both parties of the project (the private and public sectors), and more information should be disbursed as to how such projects are being implemented, what the structures of financing are, and what the benefit of such projects is.


Santrauka


Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė gali apimti įvairias partnerystės formas: kaip privačiojo sektoriaus nuosavybė valstybės ar savivaldybių veikloje ar informavimas ir konsultavimas tarp viešojo ir privačiojo sektorių, taip pat kaip netradicinis viešujų pirkimų būdas, kai sudaroma ilgalaikė sutartis tarp viešojo ir privačiojo sektorių dėl viešosios infrastruktūros sukūrimo ar viešųjų paslaugų teikimo. Vykdant VPP projektus būtina tinkamai parengti sutartį tarp viešojo ir privataus partnerio, kurioje turi būti vienareikšmiškai apibrėžtos visos sąlygos, įsipareigojimai, atsakomybė, įvertintos rizikos, atsiskaitymo mechanizmas, konfliktų sprendimo tvarka ir t. t. Siekiant sumažinti bet kokią su tokiais projektais susijusią riziką, reikia suformuoti tinkamą teisinę bazę, kuri numatytų abiejų projekto šalių - tiek privačiojo, tiek valstybinio sektoriaus - atsakomybes ir įsipareigojimus, bei teikti daugiau informacijos, kaip tokie projektai vykdomi, kokios finansavimo struktūros, kokia gaunama nauda.

Keyword : Public sector, Private sector, Collaboration, Partnership

How to Cite
Meidutė, I., & Paliulis, N. K. (2011). Feasibility study of public-private partnership / Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės galimybių analizė. International Journal of Strategic Property Management, 15(3), 257-274. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.617860
Published in Issue
Oct 5, 2011
Abstract Views
581
PDF Downloads
714