Share:


The analysis on the policy of access to economically affordable housing in china: an area calculation model based on the incentive mechanism design / Galimybių gauti įperkamą būstą Kinijoje politikos analizė: ploto skaičiavimo modelis, pagrįstas skatinamo

    Jiankun Zhang Affiliation
    ; Jingfeng Yuan Affiliation
    ; Mirosław J. Skibniewski Affiliation

Abstract

Currently, the subject of housing in China is of great interest to many researchers, since improvements in living conditions for the largest population in the world have not kept pace with the territory's economic growth. This paper describes basic social housing situations in China, and assesses the inequality in housing reform since 1990s as a result of overall economic improvement. In order to reduce the degree of inequality in China's social housing, this paper is focusing on the policy management of access to economically affordable housing because housing affordability in China is a pressing social and economic issue, particularly for low-income families due to an unreasonable mechanism. The related policies are analyzed in is paper by using incentive mechanism design, which reveals that supervision and announcement system, the restriction in current mechanism, and the area of economically affordable house are critical for the effectiveness of present polices. Furthermore, a housing area calculation model based on the incentive mechanism design is presented and an illustrated case of Beijing City is also conducted, which can maximize the utility of government considering incentive compatibility. Finally, some policy suggestions are explored including enhancing external environment and establishing internal mechanism.


Santrauka


Būsto tema Kinijoje šiuo metu itin domina daug mokslininkų, nes šalyje, kuri turi daugiausia gyventojų pasaulyje, gyvenimo sąlygų gerėjimas atsiliko nuo šalies ekonominio augimo. Šiame darbe nusakoma bazinio socialinio būsto padėtis Kinijoje ir vertinamas XX a. 10-ajame dešimtmetyje dėl bendros ūkio padėties gerėjimo prasidėjusios būsto reformos netolygumas. Siekiant mažinti Kinijos socialinio būsto skirtumų lygį, šiame darbe daugiausia dėmesio skiriama politinėms priemonėms, kurias pasitelkus valdoma prieiga prie įperkamo būsto, nes dėl neracionalaus mechanizmo būsto įperkamumas Kinijoje yra neatidėliotina socialinė ir ekonominė problema, o ypač mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Atitinkamos politikos kryptys šiame darbe nagrinėjamos pasitelkus skatinamojo mechanizmo projektavimą, kuris rodo, kad priežiūros ir praneši-mų sistema, dabartinio mechanizmo suvaržymas ir įperkamo būsto plotas turi lemiamą reikšmę dabartinių politikos krypčių veiksmingumui. Be to, pateikiamas skatinamojo mechanizmo projektavimu pagristas būsto ploto skaičiavimo modelis ir atliekamas Pekino atvejo tyrimas, kuris, atsižvelgiant į skatinamųjų priemonių suderinamumą, gali maksimaliai padidinti vyriausybės naudingumą. Pabaigoje nagrinėjami keli politiniai siūlymai, įskaitant išorinės aplinkos gerinimą ir vidinio mechanizmo sukūrimą.

Keyword : Affordable housing, Housing conditions, Area calculation model, China

How to Cite
Zhang, J., Yuan, J., & J. Skibniewski, M. (2011). The analysis on the policy of access to economically affordable housing in china: an area calculation model based on the incentive mechanism design / Galimybių gauti įperkamą būstą Kinijoje politikos analizė: ploto skaičiavimo modelis, pagrįstas skatinamo. International Journal of Strategic Property Management, 15(3), 231-256. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.613236
Published in Issue
Oct 5, 2011
Abstract Views
348
PDF Downloads
254