Share:


The effect of tourism agglomeration on foreign real estate investment: evidence from selected OECD countries / Turizmo aglomeracijos poveikis užsienio investicijoms į nekilnojamąjį turtą: įrodymai iš atrinktų EBPO šalių

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of tourism agglomeration on foreign real estate investment (FREI). Using a panel of 19 OECD countries over a period of 10 years (1999-2008) and controlling for some relevant factors, econometric analysis indicates that tourism agglomeration is a significant determinant of FREI. The result has some implications for policymakers in order to recover their real estate sectors which were hit in recent financial crisis.


Santrauka


Šio tyrimo tikslas – išnagrinėti turizmo aglomeracijos poveikį užsienio investicijoms į nekilnojamąjį turtą (UINT). Pasirinkus 19 EBPO šalių imtį, stebimą 10 metų (1999–2008 m.), ir kontroliuojant kai kuriuos atitinkamus veiksnius, ekonometrinė analizė rodo, kad turizmo aglomeracija daro reikšmingą įtaką UINT. Rezultatai iš dalies reikšmingi politikos strategams, kurie siekia atgaivinti nekilnojamojo turto sektorius, paveiktus neseniai praužusios finansų krizės.

Keyword : Tourism agglomeration, Foreign real estate investment, Infrastructure, Panel data, OECD

How to Cite
Fereidouni, H. G., & Masron, T. A. (2011). The effect of tourism agglomeration on foreign real estate investment: evidence from selected OECD countries / Turizmo aglomeracijos poveikis užsienio investicijoms į nekilnojamąjį turtą: įrodymai iš atrinktų EBPO šalių. International Journal of Strategic Property Management, 15(3), 222-230. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.613241
Published in Issue
Oct 5, 2011
Abstract Views
424
PDF Downloads
456