Share:


The impact of pricing strategies on time-on-market under various economic conditions / Kainodaros strategijų poveikis pardavimo trukmei įvairiomis ekonominėmis sąlygomis

    Eddie C. M. Hui Affiliation
    ; Ka Hung Yu Affiliation

Abstract

This study examines how price adjustments in a flat's marketing phase, along with various housing attributes, influence its time-on-market (TOM). A Cox survival model is used for the analysis of two separate periods, one of economic downturns (2003) and one of economic recovery (2004–2006), in Hong Kong. Factors such as price adjustments, sale price, numerous housing attributes, general property price trend, and changes in unemployment rate have significant impacts on TOM, with their respective impacts changing over time. Specifically, the effectiveness of raising list prices before transactions, in optimizing sellers’ returns and TOM, depends on economic conditions as well as on the market expectations regarding future property prices. Directions on future studies are then discussed.


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama, kaip parduodamo buto pardavimo trukmę (angl. time-on-market, TOM) veikia kainų koregavimas ir įvairūs būsto ypatumai. Taikant Kokso išgyvenimo modelį analizuojami du atskiri laikotarpiai Honkongo pavyzdžiu: ekonominių nuosmukių (2003) ir ekonominio atsigavimo (2004–2006). Nemenką įtaką pardavimo trukmei daro tokie veiksniai, kaip kainų koregavimas, pardavimo kaina, daugybė būsto ypatumų, bendros NT kainų tendencijos ir nedarbo lygio pokyčiai, o jų poveikis laikui bėgant kinta. Nuo ekonominių sąlygų ir rinkos lūkesčių būsimų NT kainų atžvilgiu ypač priklauso kainų didinimo, prieš sudarant sandorius, efektyvumas, siekiant optimizuoti pardavėjų grąžą ir pardavimo trukmę. Darbe aptariamos būsimų tyrimų kryptys.

Keyword : Time-on-market (TOM), Residential properties, Hong Kong, Searching cost, Economic conditions

How to Cite
C. M. Hui, E., & Yu, K. H. (2012). The impact of pricing strategies on time-on-market under various economic conditions / Kainodaros strategijų poveikis pardavimo trukmei įvairiomis ekonominėmis sąlygomis. International Journal of Strategic Property Management, 16(1), 56-70. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.585185
Published in Issue
Apr 12, 2012
Abstract Views
327
PDF Downloads
249