Lukoševičius, V. (2012) “Lithuanian railways marked on old maps / Lietuvos geležinkeliai senuosiuose žemėlapiuose Lithuanian railways marked on old maps”, Geodesy and Cartography, 38(1), pp. 41-56. doi: 10.3846/20296991.2012.679774.