[1]
Bezdíček, V., Dandoš, R., Konečný, M., Kotrbanec, J., Král, T. and Wlochová, A. 2018. Orientation measurement with gyrotheodolite. Geodesy and Cartography. 44, 3 (Oct. 2018), 100-105. DOI:https://doi.org/10.3846/gac.2018.2683.